خرید آنلاین فایل(دانلود تحقیق پالایش نفت)

پالایش نفت,نفت خام ,پالایشگاه ,بنزین و مواد سنگین مانند قیر,تفکیک پذیری روی نفت خامدانلود تحقیق پالایش نفت|40273091|xsj40273091|
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود تحقیق پالایش نفت

نفت خام را پس از انكه ازدل خاك بیرون آوردند با لوله یاكشتی و غیره به پالایشگاه حمل میكنند تا درآنجا پالایش و به تركیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی توان استفاده كرد .

همان طوری كه بیان شد نفت خام مخلوطی از هیدروكربورهای مختلف بوده كه در ان مواد سبك مانند بنزین و مواد سنگین مانند قیر وجود دارد كه در هم حل شده اند . برای استفاده باید این مواد از هم تفكیك گردند و به این جهت لازم است كه عمل تفكیك پذیری روی نفت خام انجام گیرد .بعد از عمل تفكیك در مورد بعضی از فراورده ها ، جهت قابل استفاده شدن لازم است كه عملیات ثانویه روی آنها انجام گیرد .

برای هر یك از مراحل پالایش دستگاههای خاصی لازم است ودركل عمل پالایش شامل سه مرحله اصلی می باشد كه عبارتند از :تفكیك یا عمل جداسازی ،عمل تبدیل و تصفیه .

قبل از پرداختن به هر یك از مراحل لازم است توضیحات مختصری در مورد بعضی تعاریف و قوانین داده شود .

دما، فشار ، غلظت ، حجم و ...در ان حالت ثابت باشد ، تعادل دینامیكی دارد و در اشل میكروسكوپی تحولات دردو جهت با سرعت مساوی انجام می گیرد.

در این رابطه P فشار بخار بر حسب اتمسفر t دما بر حسب درجه كلوین و آنتالپی تبخیر مولی بر حسب ژول برمول و R ثابت گازها كه برابر 314/8 ژول بر درجه كلوین مول است .

در محدوده دمایی كه H 8 ثابت باشد رابطه زیر كه به نام ( كلازیوس – كلاپیرون ) معروف است را خواهیم داشت :

فشار جزئی : در مورد مخلوط گازها ، فشاری را كه هر گاز وقتی كه به تنهایی تمام ظرف را اشغال كند فشار جزیی آن گاز گویند وبا نشان می دهند مجموع فشارهای جزئی گازها مساوی فشار كل سیستم است :

و

دراین روابط فشار كل و كسرمولی سازنده i می باشد .

دروهله اول ، ما حالتی را در نظر می گیریم كه هم در فاز سبك و هم در فاز سنگین محلول هستند و اشاره ای به روابط و قوانین موجود در این شرایط می كنیم .

وقتی كه مخلوط ایده آل ازدو مایع داشته باشیم ،در فاز بخار و بر اساس قانون دالتون خواهیم داشت :

و
و براساس قانون رائولت ، فشار بخار هر سازنده از روی غلظت آن در فاز مایع مساوی است با :

در این رابطه فشار بخار جسم A در فازی گازی ، فشار بخار خالص جسم A و كسر مولی در فاز مایع و كسرمولی در فاز بخار است .

از مجموع این دو رابطه خواهیم داشت :در مخلوطهای دو تایی ایده آل در حالت تعادل بین مایع و بخار خواهیم داشت :

و

در این رابطه k ضریب تعادل و x1 و x2 جز مولی اجزا 1و2 در فاز مایع وy1 y2

جز مولی اجزا 1و2 در فاز بخار می باشد و همیشه در مورد آنها داریم :

و

نسبت فشار خالص دو جسم را ضریب فرایت گویند كه معادل است با :

عوامل تغییر كننده در مخلوطهای دو تایی

عوامل تغییر كننده در مخلوطهای دو تایی عبارتند از دما t ، فشار p و تركیب مخلوط c یا همان x برای نمایش تغییرات پارامترها بر روی صفحه وبررسی اثر آنها در روی فازها معمولا دو پارامتر درنظر گرفته می شود و بقیه پارمترها ثابت می مانند .

در مخلوطهای دو تایی كه از قانون رائولت پیروی می كنند ، یعنی اینكه آنتالپی انحلال مساوی صفر است ، محلول ایده ال است و خواهیم داشت :

دراین رابطه فشار بخار جسم A در روی محلول و فشار بخار همان جسم بصورت خالص و كسر مولی ان در فاز مایع است .


مطالب دیگر:
📚597-بررسی خصوصیات مكانیكی و دوامی بتن های حاوی پودر سنگ آهك📚598-اثر لغزش وصله وعدم قطعیت در مقاومت مصالح و زمین لرزه روی منحنی شكست قابهای خمشی بتنی📚599-بررسی مقایسه ای نتایج آزمایشگاهی ظرفیت برشی تیرهای عمیق بتن سبك مسلح تقویت شده با انواع FRP با روشهای تحلیلی موجود📚600-تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار شبكه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان📚601-تأثیر مرز دوردست در توزیع فشار هیدرودینامیكی وارد بر سدهای بتنی وزنی📚602-بررسی دوام بتن مسلح در ناحیه پاششی(Splash Zone) وناحیه اتمسفری(Atmospheric Zone) محیط دریایی خورنده شدید📚603-بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیكی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به كمك آزمایش مودال تجربی📚604-اثر تركهای برشی و خمشی در خطی یا غیرخطی بودن میرایی تیرهای بتنی مسلح📚605-اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنی📚606-بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر خوردگی آرماتور بر مقاومت و شكل‌پذیری ستونهای بتن‌آرمه تحت اثر بار محوری و مقاوم سازی با الیاف كامپوزیتی FRP📚607-تاثیر اندازه ماكزیمم سنگدانه بر روی خواص مكانیكی بتن غلتكی📚608-بررسی روشهای مدلسازی عددی فرآیند گسیختگی بتن پرمقاومت تحت بارفشاری📚609-بررسی اجزاء محدود مقاوم سازی قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده ازپلیمرهای مسلح كربنی (CFRP)📚610-مقایسه مصرف انرژِی درساختمان های بتنی و فولادی با ساختمان های چوبی📚611-بررسی ارتباط مقاومت فشاری بتن با سایر پارامترهای مرتبط با آن در نمونه های آزمایشگاهی و كارگاهی📚612-مدل سازی و تحلیل غیرخطی اتصال تیر- ستون بروكلین در قاب خمشی بتن مسلح پیش ساخته تحت اثر بار جانبی یكنواخت📚613-طراحی و استفاده از روكش بتنی white topping به منظور بهبود مشخصات و بهسازی رویه آسفالتی بزرگراه شهیدبابایی تهران📚614-ارزیابی عملكرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل دینامیكی غیر خطی افزایشی📚615-تاثیر استفاده همزان از پودرشیشه ضایعاتی و پلیمر دراصلاح كارایی و دوام بتن های آسفالتی📚616-توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برریسك تخصیص منابع آب مطالعه موردی شبكه های آبیاری زاینده رود📚617-ارزیابی تجربی تأثیر میكروسیلیس بر رفتار مكانیكی و پایداری ابعادی بتن خود متراكم📚618-تغییر شكل و شكل پذیری دیواربرشی كوتاه بتن آرمه📚619-مقاومت دیواربرشی كوتاه بتن آرمه📚620-مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مركز با پیوند قائم📚نرم افزار پول ساز کسب درآمد از طریق اینترنت